• Zwroty i reklamacje

Rekalmacje
Kupujący może składać  Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@kolgraf.shop, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna  zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę  zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze  wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed  rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie  14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację  wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty  tradycyjnej.Adres do zwrotu
Zakład Poligraficzny KOLGRAF 
ul. Bolesława Chrobrego 50
78-320 Połczyn - Zdrój
Polska


Dodatkowe informacje

Nie przyjmuję zwrotów nadanych za pobraniem

Otrzymałeś gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas

Otrzymałeś rabat na kolejną sztukę? – w przypadku zwrotu towaru pomniejszymy zwrot wpłaty o wartość udzielonego rabatu

Podczas zakupu zestawu otrzymałeś rabat na kolejny produkt? - w przypadku zwrotu jednego produktu z zestawu, otrzymasz zwrot pieniędzy za tańszy produkt

Nie przyjmuję zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)